Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng – Sơn Cẩm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 64, Quốc Lộ 3, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0344 101 806
Trang web
Tọa độ 216.372.616, 1.057.703.633

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

64, Quốc Lộ 3, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-19:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Châu - Lê Hồng Phong