Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thành Hiên – Đằng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Lũng Đông, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3976 841
Trang web
Tọa độ 20.829.470.399.999.900, 1.067.265.128

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Anh Hương - Mông Dương