Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hùng – Vạn Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 125KB Hai Tháng Tư, Phường Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3545 099
Trang web
Tọa độ 122.574.528, 1.091.882.351

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hùng ở đâu?

125KB Hai Tháng Tư, Phường Vạn Thắng, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hùng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hùng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thanh Hùng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ YÊN - Phường 3