Cửa Hàng Vật liệu xây dựng Thu Bắc – Liễn Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 54VF+9WC, Liễn Thượng, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0349 439 217
Trang web
Tọa độ 211.934.294, 1.061.247.685

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật liệu xây dựng Thu Bắc ở đâu?

54VF+9WC, Liễn Thượng, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật liệu xây dựng Thu Bắc như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Cửa Hàng Vật liệu xây dựng Thu Bắc có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật liệu xây dựng Thu Bắc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Td - Tân Phú