Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Thy Hà Ra – Vạn Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 229 Đ. 2/4, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 2470 665
Trang web
Tọa độ 122.578.392, 1.091.883.409

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynen Phong Thu - Phong Thu