Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Vĩnh Lợi – Phường Hoà Hương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HF7X+F2W, Đường Duy Tân, Phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Phường Hoà Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3557 012
Trang web
Tọa độ 155.637.268, 1.084.975.642

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Vĩnh Lợi ở đâu?

HF7X+F2W, Đường Duy Tân, Phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Phường Hoà Hương, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Vĩnh Lợi có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Vĩnh Lợi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Ngọc Anh - Phùng Chí Kiên