Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trang – Châu Văn Liêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Quốc Lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 091 310 66 72
Trang web
Tọa độ 10.113.531, 10.564.274.259.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trang ở đâu?

Quốc Lộ 91, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ, Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Ngọc - P. Đề Thám