Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng – Vĩnh Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 238 P. Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 097 973 21 61
Trang web
Tọa độ 209.911.164, 105.879.892

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

238 P. Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[00:00-05:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy tôn thép vật liệu xây dựng Thùy Kim - Trường An