Cửa Hàng Vật Tư Đồ Sắt Phú Tài – Vĩnh Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3863 213
Trang web
Tọa độ 100.161.566, 10.508.134.179.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Tư Đồ Sắt Phú Tài ở đâu?

31 Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Tư Đồ Sắt Phú Tài như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00]

Cửa Hàng Vật Tư Đồ Sắt Phú Tài có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Tư Đồ Sắt Phú Tài là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tứ Long - P. Mỹ Thới