Cửa Hàng Vật Tư Ngành Nước Minh Tuấn – P. Minh Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4 Xuân Hòa, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3821 896
Trang web
Tọa độ 21.826.742.199.999.900, 10.522.287.569.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Thắng - Đông Hải 1