Cửa Hàng Vlxd Bá Khanh – Thăng Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ PMJ6+PH5, Thăng Long, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3512 039
Trang web
Tọa độ 187.317.729, 1.056.614.774

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Ống Nhựa Quang Vinh - TT. Lai Vung