Cửa Hàng VLXD Đại Dương – Tân Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 250 Đ. Y Moan Êñuôl, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 098 495 91 14
Trang web
Tọa độ 127.113.369, 1.080.533.229

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Đại Dương ở đâu?

250 Đ. Y Moan Êñuôl, Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Đại Dương như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-18:30], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00]

Cửa Hàng VLXD Đại Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Đại Dương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Chí Khanh - Phường 6