Cửa Hàng VLXD Đàm Phi Khanh – TT. Tân Uyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 329H+XXJ, Tổ Nhân Dân Tân Bình, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, TT. Tân Uyên, Hàm Yên, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0369 895 173
Trang web
Tọa độ 22.069.971, 10.502.989.799.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Đàm Phi Khanh ở đâu?

329H+XXJ, Tổ Nhân Dân Tân Bình, Thị Trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, TT. Tân Uyên, Hàm Yên, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Đàm Phi Khanh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-05:00], Thứ Bảy:[07:00-05:00], Chủ Nhật:[07:00-05:00], Thứ Hai:[07:00-05:00], Thứ Ba:[07:00-05:00], Thứ Tư:[07:00-05:00], Thứ Năm:[07:00-05:00]

Cửa Hàng VLXD Đàm Phi Khanh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Đàm Phi Khanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Đá tự nhiên Vườn Đá Việt - Hoà Cường Bắc