Cửa Hàng Vlxd – Điện Nước Sơn Mỹ – Chi Lăng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Hùng Vương, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 6548 468
Trang web
Tọa độ 218.386.848, 1.067.582.702

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Gò Hàn Huy Hùng - Ea Tam