Cửa Hàng Vlxd – Điện Nước Thế Tâm – Mai Pha

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 411 Hùng Vương, Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3812 639
Trang web
Tọa độ 218.294.426, 1.067.667.031

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SẮT THÉP XÂY DỰNG - Hoà Minh