Cửa Hàng VLXD Dũng Hiếu – Sở Dầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VM92+5MF, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3540 919
Trang web
Tọa độ 208.679.353, 1.066.516.662

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen - Hương Văn