Cửa Hàng VLXD Dũng Phượng – Ngô Mây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Phan Đình Phùng, Ngô Mây, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 091 435 28 45
Trang web
Tọa độ 1.438.697, 1.079.777

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VLXD NGHỊ TÀI - Điện Dương