Cửa Hàng Vlxd Hoàng Minh – Bình Trưng Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 705 Hém 445, Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3887 4493
Trang web
Tọa độ 10.793.332, 10.678.155.699.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Hoàng Minh ở đâu?

705 Hém 445, Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cửa Hàng Vlxd Hoàng Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vlxd Hoàng Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Thu Hoàn - Phường Rạch Rừa