Cửa Hàng VLXD Hữu Bình – KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W7VC+9XJ, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3944 276
Trang web
Tọa độ 15.943.454.299.999.900, 1.082.723.826

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Hữu Bình ở đâu?

W7VC+9XJ, KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

Cửa Hàng VLXD Hữu Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Hữu Bình là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật liệu xây dựng TÙNG CHÂU - Long An