Cửa Hàng Vlxd Huỳnh Nga – Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3811 217
Trang web
Tọa độ 103.609.904, 1.070.904.903

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Huỳnh Nga ở đâu?

135 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Huỳnh Nga như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00]

Cửa Hàng Vlxd Huỳnh Nga có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vlxd Huỳnh Nga là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Long - An Nghiệp