Cửa Hàng VLXD Kim Sơn – Trảng Dài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112A Đ. Đồng Khởi, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 387 92 80
Trang web
Tọa độ 109.805.409, 1.068.475.459

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Kim Sơn ở đâu?

112A Đ. Đồng Khởi, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Kim Sơn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:30-12:30], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng VLXD Kim Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Kim Sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật liệu xây dựng Hùng Tú - Hoà Quý