Cửa Hàng Vlxd Kim Thân – Phường 17

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 204 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6294 9990
Trang web
Tọa độ 107.981.029, 1.067.054.187

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Kim Thân ở đâu?

204 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Cửa Hàng Vlxd Kim Thân có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vlxd Kim Thân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Sắt - Inox Quảng - TT. Plêi Cần