Cửa Hàng Vlxd Lan Anh – P. Bạch Đằng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X32M+7H5, Cảng Mới, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3823 006
Trang web
Tọa độ 209.506.375, 1.070.839.807

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Lan Anh ở đâu?

X32M+7H5, Cảng Mới, P. Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Lan Anh như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-17:30], Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[06:30-17:30], Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30]

Cửa Hàng Vlxd Lan Anh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vlxd Lan Anh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng VLXD Sơn Hà - Kênh Dương