Cửa hàng VLXD Lập Như – Hà Lầm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 524 Ngõ 19 Cao Thắng, Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 422 00 48
Trang web
Tọa độ 209.643.645, 1.071.033.877

 


Địa chỉ Cửa hàng VLXD Lập Như ở đâu?

524 Ngõ 19 Cao Thắng, Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng VLXD Lập Như như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-11:30], Thứ Bảy:[06:30-11:30], Chủ Nhật:[06:30-11:30], Thứ Hai:[06:30-11:30], Thứ Ba:[06:30-11:30], Thứ Tư:[06:30-11:30], Thứ Năm:[06:30-17:30]

Cửa hàng VLXD Lập Như có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng VLXD Lập Như là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Minh Đức - An Lâm