Cửa Hàng Vlxd Minh Tiến – Ea Bar

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QXCM+9CW, Tỉnh Lộ 5, Ea Bar, Buôn Đôn, Đắk Lắk, Việt Nam
Số điện thoại 0262 3786 406
Trang web
Tọa độ 127.709.763, 1.079.835.677

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng & Trang Trí Nội Thất Hải Thoa - Quang Trung