Cửa Hàng VLXD Minh Xây – Tân Việt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ V357+575, Chợ Cống Tráng, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0393 458 791
Trang web
Tọa độ 208.578.849, 1.060.632.435

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Minh Xây ở đâu?

V357+575, Chợ Cống Tráng, Xã Tân Việt, Huyện Yên Mỹ, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam

Cửa Hàng VLXD Minh Xây có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Minh Xây là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Phúc Huyền - Tân Lập