Cửa Hàng Vlxd Mười Thu – Chư á

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 752 Lê Duẩn, Chư á, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3861 056
Trang web
Tọa độ 13.980.709.399.999.900, 1.080.569.002

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Mười Thu ở đâu?

752 Lê Duẩn, Chư á, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Mười Thu như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Cửa Hàng Vlxd Mười Thu có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vlxd Mười Thu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Dũng Hàn Nhôm - Đà Nẵng