Cửa Hàng VLXD Mỹ Nương – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 360 Đường Lê Hồng Phong, Phường 3, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0793 825 199
Trang web
Tọa độ 9.590.758.899.999.990, 10.597.462.809.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng - Vĩnh Trung