Cửa Hàng Vlxd Ngọc Hải – Cẩm Thu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 570 Trần Phú, Cẩm Thu, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3710 207
Trang web
Tọa độ 210.101.835, 10.726.052.609.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kho tấm ốp tường và gỗ nhựa vật liệu ABT - Vinh Tân