Cửa Hàng Vlxd Tấn Lộc – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Nguyễn Văn Hữu, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3615 959
Trang web
Tọa độ 96.054.854, 1.059.716.303

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Văn Qui - Chánh Hội