Cửa Hàng Vlxd Trần Đô – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 22 Ngô Gia Tự, Phường 6, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3823 348
Trang web
Tọa độ 96.073.719, 1.059.741.777

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Trần Đô ở đâu?

22 Ngô Gia Tự, Phường 6, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Trần Đô như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Cửa Hàng Vlxd Trần Đô có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vlxd Trần Đô là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thiết Bị Vệ Sinh Sơn Hằng - TT. Lâm Thao