Cửa Hàng VLXD Trung Kiên Quận 9 – Tăng Nhơn Phú B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 109 Trương Văn Hải, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0388 962 164
Trang web http://phuckhangan.com.vn/
Tọa độ 1.083.953, 1.067.769

 


Địa chỉ Cửa Hàng VLXD Trung Kiên Quận 9 ở đâu?

109 Trương Văn Hải, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng VLXD Trung Kiên Quận 9 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Cửa Hàng VLXD Trung Kiên Quận 9 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng VLXD Trung Kiên Quận 9 là: http://phuckhangan.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cường Lịch - Trần Hưng Đạo