Cửa Hàng VLXD Trường Giang – Mỹ Lâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 QL80, Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3890 212
Trang web
Tọa độ 10.049.359.599.999.900, 1.050.732.999

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Hữu Hoa - Phường Tân Thiện