Cửa Hàng VLXD TTNT Hồng Quyên – Khuê Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 298 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 090 588 83 21
Trang web
Tọa độ 160.280.456, 1.082.479.898

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thạch Cao Văn Châm - TT. Cờ Đỏ