Cửa Hàng VNPT Bạc Liêu – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 091 844 37 77
Trang web
Tọa độ 92.930.952, 1.057.177.186

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đtdđ Hoàng Kim - Cốc Lếu