Cửa Hàng Xe Máy Như Lai – Gành Hào

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66 Ngọc Điền, Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3845 647
Trang web
Tọa độ 90.267.409, 10.542.107.639.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Tùng Xe Máy Tuấn Hải - Lê Lợi