Cửa Hàng Xi Măng Nghi Sơn – TT. Thạch Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khối 13, Huyện Thạch Hà, Thị Trấn Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, TT. Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 097 777 39 27
Trang web
Tọa độ 183.657.751, 1.058.650.016

 


Địa chỉ Cửa Hàng Xi Măng Nghi Sơn ở đâu?

Khối 13, Huyện Thạch Hà, Thị Trấn Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, TT. Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Xi Măng Nghi Sơn như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Xi Măng Nghi Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Xi Măng Nghi Sơn là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Đa Đa - Đống Đa