Đặc sản Bến Tre – Bình Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 291D1 Bình Thành, Bình Phú, Bến Tre, 860000, Việt Nam
Số điện thoại 0387 760 045
Trang web
Tọa độ 102.403.718, 1.063.434.358

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lạp xưởng Cô Hòa - Bình Phú