Đặc sản Tây Bắc – ataybac.com – Khương Đình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 0338 546 468
Trang web https://ataybac.com/
Tọa độ 20.985.986.999.999.900, 10.581.642.529.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nấm Linh Chi Hải Phòng - Hoàng Văn Thụ