Đặc Sản Tây Ninh 79 – Trung Mỹ Tây

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9 Trung Mỹ Tây 13A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 835 25 19
Trang web http://www.dacsantayninh79.com/
Tọa độ 10.846.523, 1.066.145.555

 


Địa chỉ Đặc Sản Tây Ninh 79 ở đâu?

9 Trung Mỹ Tây 13A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đặc Sản Tây Ninh 79 như thế nào?

Thứ Bảy:[09:15-21:01], Chủ Nhật:[09:15-21:01], Thứ Hai:[09:15-21:01], Thứ Ba:[09:15-21:01], Thứ Tư:[09:15-21:01], Thứ Năm:[09:15-21:01], Thứ Sáu:[09:15-21:01]

Đặc Sản Tây Ninh 79 có website không?

Địa chỉ trang web của Đặc Sản Tây Ninh 79 là: http://www.dacsantayninh79.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  L'angfarm Store Go! Đà Lạt - Phường 1