Đại học RMIT – Melbourne VIC 3000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 124 La Trobe St, Melbourne VIC 3000, Australia
Số điện thoại (03) 9925 2000
Trang web http://www.rmit.edu.au/
Tọa độ -378.083.332, 1.449.639.386

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Đào tạo từ xa Trường Đại học Mở Tp.HCM - Phường 6