Đại Lý Ắc Quy Châu – Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 174 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 090 358 79 33
Trang web http://acquyhoaphat.com/ac-quy-tai-phu-yen/dai-ly-ac-quy-tai-tuy-hoa-phu-yen–dai-ly-ac-quy-chau/2501/
Tọa độ 130.923.594, 1.092.948.918

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Tử Bảy - P. Diên Hồng