Đại Lý Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương – P. Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 24 Nguyễn Lương Bằng, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3891 550
Trang web
Tọa độ 209.387.977, 10.631.986.099.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương ở đâu?

24 Nguyễn Lương Bằng, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Đại Lý Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Lò Bánh Mì Đăk Mil - Đắk Mil