Đại Lý Bia Hồng Quang – Vĩnh Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 45 Mậu Thân, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3862 320
Trang web
Tọa độ 100.157.857, 10.508.050.209.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Bia Hồng Quang ở đâu?

45 Mậu Thân, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Bia Hồng Quang như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Đại Lý Bia Hồng Quang có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Bia Hồng Quang là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Bia Hơi Thanh Hoa - P. Lam Sơn