Đại Lý Điện Thoại Công Cộng Số 85 – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 85 Nguyễn Huệ, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3550 539
Trang web
Tọa độ 168.186.529, 1.070.950.494

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên - Phổ Yên