Đại Lý Gạo Như Quỳnh – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 281 Tôn Đức Thắng, Phường 5, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 1699 830032
Trang web
Tọa độ 96.182.061, 1.059.813.708

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cty TNHH MTV Gạo Sen Tháp Mười - TT. Mỹ An