Đại Lý Gạo Yến Hoa – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21 Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3862 643
Trang web
Tọa độ 206.454.249, 10.605.781.669.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Gạo Yến Hoa ở đâu?

21 Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Hưng Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Gạo Yến Hoa như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-19:00], Chủ Nhật:[06:30-19:00], Thứ Hai:[06:30-19:00], Thứ Ba:[06:30-19:00], Thứ Tư:[06:30-19:00], Thứ Năm:[06:30-19:00], Thứ Sáu:[06:30-19:00]

Đại Lý Gạo Yến Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Gạo Yến Hoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiến Nga - U Minh Thượng