Đại Lý Giấy Vệ Sinh Cương Tươi – Đằng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52 Lũng Bắc, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0377 600 558
Trang web
Tọa độ 2.084.338, 1.067.192

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Văn Phòng & Thương Mại VNIG - Phương Mai