Đại Lý Hoàng Thắng – Cầu Kìm, Xã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ C9J8+VX5, Cầu Kìm, Xã, Kiến Xương, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 587 33 95
Trang web
Tọa độ 204.321.283, 10.636.747.179.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tổng kho vật liệu công trình 247 - P. Thống Nhất