Đại Lý Nệm Chính Nhu – P.Ninh Xá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 651 Đ. Ng. Gia Tự, P.Ninh Xá, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3821 877
Trang web
Tọa độ 211.791.858, 1.060.602.773

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Nội Thất Đồ Nhựa Khánh Hiểu - Quyết Thắng